May 2010
2 Last Day of Ridvan Baha'i
2 Lag B'Omer Jewish
2 Birthday of Guru Arjan Dev Sikh
12 Yom Yerushalayim Jewish
13 Ascension of Christ Chr istian
16 Dae Mah Roj Hormazd Zoroastrian
19 - 20 Shavuot Jewish
22 Shantinath Jayanti Jain
23 Declaration of the Bab Baha'i
23 Pentecost - Whit Sunday Christian
23 Birthday of Guru Amar Das Sikh
26 Zarthosht-no-Diso Zoroastr ian
27 Vesak or Buddha Day Buddhist
29 Ascension of Baha'u'llah Baha'i
30 Trinity Sunday Christian