July 2010
1 Jashn-e Tirgan Zoroastr ian
5 Birthday of Guru Hargobind Sikh
8 Lailat al Miraj Islam
9 Martyrdom of the Bab Baha'i
19 Aspandarmad roj Parab Zoroastrian
19 Qadimi Navroze Zoroastrian
20 Tisha B'Av Jewish
23 Birthday of Guru Har Krishen Sikh
24 Khordad Sal (Qadimi) Zoroastrian
26 Asala - Dharma Day Buddhist
26 Lailatul-Bara'at Islam