Ganesh Chalisa

Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju,Mangal Bharana Karana shubha kaajuu |
Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata , Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa Vakra ||

Tunda Shuchi Shunda Suhaavana,Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan |
Raajata Mani Muktana ura maala, Swarna Mukuta Shira Nayana Vishaalaa ||

Pustak Paani Kuthaar Trishuulam , Modaka Bhoga Sugandhit Phuulam |
Sundara Piitaambar Tana Saajit, Charana Paadukaa Muni Man Raajit ||

Dhani Shiva Suvan Shadaanana Bhraataa, Gaurii Lalan Vishva-Vikhyaata |
Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhaare, Mooshaka Vaahan Sohat Dvaare ||

Kahaun Janma Shubh Kathaa Tumhari,Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii |
Ek Samay Giriraaj Kumaarii, Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bhaarii ||

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa,Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupaa |
Atithi Jaani Kay Gaurii Sukhaarii, Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumhaarii ||

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Diinhaa, Maatu Putra Hit Jo Tap Kiinhaa |
Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala , Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaalaa ||

Gananaayaka Guna Gyaan Nidhaanaa, Puujita Pratham Roop Bhagavaanaa |
Asa Kehi Antardhyaana Roop Hvai, Palanaa Par Baalak Svaroop Hvai ||

BaniShishuRudanJabahiTum Thaanaa,Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaanaa |
Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin, Nabha Te Suran Suman Varshaavahin ||

Shambhu Umaa Bahudaan Lutaavahin,Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin |
Lakhi Ati Aanand Mangal Saajaa, Dekhan Bhii Aaye Shani Raajaa ||

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin, Baalak Dekhan Chaahat Naahiin |
Girijaa Kachhu Man Bheda Badhaayo, Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhaayo ||

Kahana Lage Shani Man Sakuchaai, Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayii |
Nahin Vishvaasa Umaa Ura Bhayauu, Shani Son Baalak Dekhan Kahyau ||

Padatahin Shani Drigakona Prakaashaa, Baalak Sira Udi Gayo Aakaashaa |
Girajaa Girii Vikala Hvai Dharanii, So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varanii ||

Haahaakaara Machyo Kailaashaa, Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa |
Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaaye, Kaati Chakra So GajaShira Laaye ||

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo, Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo |
Naama'Ganesha'ShambhuTabaKiinhe,Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Diinhe ||

Buddhi Pariikshaa Jab Shiva Kiinhaa , Prithvii Kar Pradakshinaa Liinhaa |
Chale Shadaanana Bharami Bhulaai, Rache Baithii Tum Buddhi Upaai ||

Charana Maatu-Pitu Ke Dhara Liinhen, Tinake Saat Pradakshina Kiinhen |
Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo,Nabha Te Suran Suman Bahu Barse ||

Tumharii Mahima Buddhi Badaai, Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai |
Main Mati Heen Maliina Dukhaarii, Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaarii ||

Bhajata 'Raamsundara' Prabhudaasaa, Jaga Prayaaga Kakraa Durvaasaa. |
Ab Prabhu Dayaa Deena Par Keejai, Apnii Bhakti Shakti Kuchha Deejai ||

|| Dohaa ||
Shrii Ganesha Yeh Chaalisaa, Paatha Karre Dhara Dhyaan |
Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana ||
Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha |
Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha ||